Van wegen tot wolkenkrabbers: Wat is Civiele Techniek?

Kijk eens om je heen, waar je ook bent, je ziet altijd wel een voorbeeld van Civiele Techniek. Of het nu gaat om de wegen en bruggen waar je overheen rijdt of de gebouwen waarin je werkt of woont. De Civiele Techniek is overal om ons heen. In deze blog zullen we je meenemen in de wereld van Civiele Techniek.

Margriet
Margriet de Jongh Content Marketeer
civiele techniek

De oorsprong van Civiele Techniek

De letterlijke vertaling van Civiele Techniek is burgerlijke techniek. De oorsprong van de Civiele Techniek komt uit de burgerlijke variant van de militaire techniek. De militairen hielden zich vroeger bezig met technieken die over de mobiliteit en bereikbaarheid gingen zoals onder andere het bouwen van wegen en bruggen. Tegenwoordig houdt de Civiele Techniek zich daarmee bezig.

Ontdek de wereld van de Civiele Techniek

Civiele Techniek is een wetenschap. Het is gericht op het ontwerpen, onderhouden en aanleggen van openbare werken. Deze werken zitten vast aan de grond. Het doel is om de bereikbaarheid en mobiliteit van de leefomgeving van bedrijven en particulieren te bevorderen. Als civiele ingenieur denk je na over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Een goed ingerichte infrastructuur is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste zijn de sectoren logistiek en transport belangrijk voor de Nederlandse economie. Daarnaast is het belangrijk dat mensen gemakkelijk hun werk, school, winkels en thuis kunnen bereiken. Ook voor de hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance is de bereikbaarheid erg belangrijk. Voor de bereikbaarheid zijn goed ontwikkelde (spoor)wegen en waterwegen van belang.

“Ik ben super enthousiast over mijn nieuwe baan!”
Hugo van Herk | Werkvoorbereider
circulair bouwen

Hoe de Civiele Techniek bijdraagt aan onze leefomgeving

De Civiele Techniek is verantwoordelijk voor de planning, het ontwerp en de constructie van openbare werken. Het gaat hierbij niet alleen om het aanleggen van nieuwe infrastructuur, maar ook om het onderhouden en renoveren van bestaande constructies. Daarnaast creëert de Civiele Techniek duurzame oplossingen voor watermanagement en energievoorziening. Dit zorgt voor een veilige en gezonde leefomgeving. Kortom, de Civiele Techniek heeft een grote invloed op ons dagelijks leven en is van onschatbare waarde voor de maatschappij.

De Civiele techniek in ons dagelijks leven bestaat uit;

 • Het wegennet, denk hierbij aan spoorwegen, autowegen, fietspaden, voetpaden en ook verkeerslichten;
 • Alle objecten die verbonden zijn aan wegen zoals viaducten, bruggen en tunnels;
 • Waterwegen, hierbij kan gedacht worden aan kanalen, rivieren, havens, kades en dijken;
 • Ook de groenvoorzieningen en de natuurgebieden aansluitend op wegen, zoals de bermen behoort tot Civiele Techniek.
 • De functies binnen de Civiele Techniek

  De Civiele Techniek biedt talloze mogelijkheden voor diverse functies. Welke functie het beste bij je past is afhankelijk van jouw interesses en competenties. Zo past de functie ontwerper het beste bij een creatief persoon. Terwijl de functie calculator goed past bij iemand die nauwkeurig werkt en goed kan rekenen. Bij de functie werkvoorbereider en projectcoördinator moet je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Andere functies in de Civiele Techniek zijn onder andere tekenaar en uitvoerder.

  Een diepgaande blik op de disciplines binnen de Civiele Techniek

  Civiele Techniek is een brede discipline die zich bezighoudt met het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de fysieke infrastructuur die nodig is voor het functioneren van onze samenleving. Binnen de Civiele Techniek zijn er verschillende disciplines die elk hun eigen expertisegebied hebben. Hieronder bespreken we enkele van deze disciplines waarin wij beschikbare vacatures Civiele Techniek hebben.

  Constructietechniek

  Constructietechniek houdt zich bezig met het ontwerp, de constructie en het onderhoud van de fysieke structuren die de basis vormen van onze samenleving. Dit omvat gebouwen, bruggen, tunnels, dammen, waterleidingen en meer. Het is van cruciaal belang dat constructietechnici rekening houden met factoren zoals sterkte, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid bij het ontwerpen en bouwen van deze structuren. Zij moeten in staat zijn om complexe structuren te analyseren, ontwerpen en bouwen. De structuur moet bestand zijn tegen externe factoren zoals verkeer, wind, aardbevingen en overstromingen. Het is ook belangrijk dat ze in staat zijn om innovatieve oplossingen te vinden die kostenbesparend zijn en tegelijkertijd duurzaamheid en veiligheid garanderen.

  Geotechniek

  Geotechniek is essentieel voor de veilige en stabiele constructie van gebouwen en infrastructuur. Door het analyseren van de eigenschappen van de grond kunnen geotechnici aanbevelingen doen voor het ontwerp en de constructie van fysieke structuren zoals bruggen en tunnels. Daarbij moeten ze rekening houden met factoren zoals aardbevingen, grondwaterstanden en grondverzakkingen bij het ontwerpen van de fundering. Het doel is om te zorgen voor de bescherming van mensen en hun eigendommen.

  Waterbeheer

  Waterbeheer is een discipline binnen de Civiele Techniek die zich richt op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van waterwerken zoals rivierdijken, sluizen, kanalen, riolering en waterzuiveringsinstallaties. Het belangrijkste doel van waterbeheer is het voorkomen van overstromingen en het reguleren van waterstromen. Daarnaast zorgt waterbeheer voor de afvoer van afvalwater en regenwater. Ook bewaken ze de waterkwaliteit door middel van monitoring en het nemen van preventieve maatregelen. Waterbeheer draagt bij aan een veilige en duurzame infrastructuur voor de samenleving.

  Milieutechniek

  Milieutechniek minimaliseert de impact van de mens op het milieu. Dit gebeurt door het ontwerpen en implementeren van oplossingen voor milieu-uitdagingen zoals afvalbeheer, luchtvervuiling en waterverontreiniging. Milieutechnici moeten rekening houden met factoren zoals de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, de effecten van verontreinigende stoffen op het milieu en de economische en sociale impact van hun oplossingen.

  Transporttechniek

  Transporttechnici ontwikkelen nieuwe technologieën en methoden om de infrastructuur te optimaliseren en de verkeersstroom te verbeteren. Transporttechnici zorgen voor veiligheid op de transportinfrastructuur door het ontwerpen van veiligere wegen en innovatieve veiligheidssystemen. Ze maximaliseren ook de economische efficiëntie van de transportinfrastructuur door het optimaliseren van transportroutes en het minimaliseren van kosten.

  Samenwerking tussen disciplines in de Civiele Techniek

  Het is essentieel dat de verschillende disciplines binnen de Civiele Techniek nauw samenwerken. Door de samenwerking tussen de verschillende disciplines te benadrukken en te bevorderen, kunnen Civiele Techniek projecten worden uitgevoerd met een hogere kwaliteit, betere prestaties en lagere kosten. Dit heeft een positieve impact op de samenleving, doordat de infrastructuur veiliger, betrouwbaarder en duurzamer wordt.

  Baankansen in de Civiele Techniek

  Er is momenteel een enorm tekort aan civieltechnische professionals, wat betekent dat de baankansen in de Civiele Techniek hoog zijn. Wil je weten wat jouw kansen op de arbeidsmarkt zijn? Of ben je op zoek naar een baan in de Civiele Techniek? Bekijk dan direct onze vacatures en grijp je kans!