De machinebouw heeft betrekking op een breed activiteiten spectrum binnen verschillende marktsegmenten. Hierbij kan gedacht worden aan assemblage- en testinstallaties maar ook aan volledige verpakkingsmachines, sorteermachines en productielijnen. Dit varieert van de fijnmechanische industrie tot aan de voedingsmiddelenindustrie.

De apparatenbouw heeft betrekking op de vervaardiging en revisie van apparatuur voor de productie en toepassing van mechanische energie. Dit biedt tevens een breed activiteiten spectrum waarin motoren, pompen, skids, compressoren, afsluiters, tandwielen, lagers en ander aandrijfwerk de voornaamste producten zijn. Alomvattend bestaat de apparatenbouw uit alle equipment, apparaten en installaties ten behoeve van de grove industrie, procesindustrie en offshore.

De industrie heeft betrekking op een breed activiteiten spectrum binnen verschillende marktsegmenten. De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Met een groeiende vraag naar energie is het van uitermate belang om het juiste personeel te vinden om aan deze vraag te voldoen. Connetix is gespecialiseerd in het vinden van de juiste mensen op het gebied van procesindustrie, chemische industrie, basismetaalindustrie en maakindustrie.

Wij verstaan onder infratechniek: de toegepaste wetenschap die gericht is op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van openbare werken die vast zitten aan de grond ten behoeve van de mobiliteit van de mens. De infratechniek heeft dus een betrekking op een breed activiteiten spectrum binnen de verschillende segmenten in de grond-, weg en waterbouw. Onze klanten specialiseren zich onder meer in wegenbouw, infrastructuur, offshore technologie, baggertechniek, geotechniek, beton- en staalconstructies en verkeerskunde.

Vragen over onze branches?

Neem contact met ons op