De Civiele Techniek zorgt voor duurzame mobiliteit

Het verduurzamen van de mobiliteit is een belangrijke maatregel om klimaatverandering tegen te gaan. Is het verstandig om meer wegen en fietspaden te bouwen of ligt de oplossing bij het openbaar vervoer? De Civiele Techniek houdt zich bezig met de mobiliteit toekomstbestendig maken.

Voor de mobiliteit houdt de Civiele Techniek zich bezig met de wegen file vrijmaken, de veiligheid van het verkeer en het comfortabel rijden zodat we prettig en veilig naar ons huis en werk kunnen gaan. Hiervoor is de inzet van actieve mobiliteit, slimme technologie en data nodig. De Civiele Techniek biedt met betrekking tot de mobiliteitstransitie ongekend veel kansen voor steden en bedrijven.

Margriet
Margriet de Jongh Content Marketeer
Civiele techniek

De mobiliteit toekomstbestendig maken

Het verkeer en het transport van goederen is in Nederland verantwoordelijk voor een kwart van de CO2- uitstoot. De kans op hittegolven, overstromingen en droogte neemt toe. Een belangrijk onderdeel binnen de Civiele Techniek is inspelen op de klimaatverandering om de mobiliteit toekomstbestendig te maken. Om het klimaatakkoord en het schone luchtakkoord te kunnen halen, moet de mobiliteit minder schadelijk worden voor milieu. Klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen binnen de Civiele Techniek. Er moet gewerkt worden aan vlotte, veilige, schone en slimme mobiliteit systemen. De mobiliteit is meer dan alleen de wegen en het water. Het heeft ook invloed op de leefomgeving. Er zijn veel factoren die de leefomgeving kunnen beïnvloeden zoals onder andere de stikstofuitstoot, geluid en ruimtegebruik. De Civiele Techniek zorgt ervoor dat Nederland op een duurzame manier bereikbaar blijft op het gebied van wegen en water.

Actieve mobiliteit

Niet alleen de overheid en ondernemers hebben invloed op de mobiliteit, ook particulieren kunnen de mobiliteit verbeteren. Zo kunnen particulieren vaker de fiets pakken, gaan wandelen, een deelvervoersmiddel gebruiken of gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarom is het belangrijk dat de Civiele Techniek de mobiliteit toegankelijker en aantrekkelijker maakt.

“Ik ben super enthousiast over mijn nieuwe baan!”
Hugo van Herk | Werkvoorbereider

De waarde van actieve mobiliteit voor gemeente Rotterdam

Rotterdam telt ongeveer 655.000 inwoners en het is de op één na grootste stad van Nederland. Naar verwachting zal deze moderne stad de komende jaren sterk blijven groeien. De groei van Rotterdam zorgt voor Civiel Technische uitdagingen om mobiliteit toekomstbestendig te houden. Stel een toekomstscenario voor je waarin het aandeel fietskilometers en voetkilometers stijgt. Dit is een realistische gedachtegang gezien de ontwikkeling van het fietsgebruik in de afgelopen jaren en het gevoerde mobiliteitsbeleid. Als alle fietsers minder vaak of minder lang hoeven te wachten op kruispunten zullen ze sneller aankomen bij hun eindbestemming. Op deze manier kan de fiets als vervoersmiddel meer gewaardeerd worden. Dit is belangrijk omdat fietsen grote voordelen oplevert voor de bereikbaarheid, het milieu, de economie, de gezondheid en het welzijn. Over de hele wereld wordt geïnvesteerd in actieve mobiliteit. De uitdaging van de Civiele Techniek is duurzame nieuwe wegen en paden aanleggen voor de actieve mobiliteit.

De functie van de auto in de toekomst

Steeds meer steden krijgen autovrije zones. Hierbij gaat de actieve mobiliteit en het openbaar vervoer een steeds grotere rol spelen. De autovrije zones worden voorzien van mobiliteitshubs. Dat is een locatie waarbij meer mobiliteiten samenkomen. Voor deze slimme mobiliteit zijn data en technologieën nodig, ook vraagt het om een gedragsverandering bij de omwonenden. De mobiliteit is pas echt slim als het aansluit bij de wensen en behoeften van de omwonenden.

Deelauto’s kunnen naar verwachting een grotere rol gaan spelen in de duurzame mobiliteit. In steden zal de privéauto langzaam worden weggedreven en een tweede auto per gezin zal in de toekomst een uitzondering worden. Naar verwachting zal tegen 2030 al meer dan één op de drie chauffeurs gebruik maken van een deelvoertuig. Tegelijkertijd zal de voorkeur van de gebruiker meer verschuiven naar autonome mobiliteit, de zelfsturende auto.

Vindt je het leuk om mee te denken over hoe de mobiliteit vlotter, veiliger, schoner en slimmer kan worden om klimaatverandering tegen te gaan? Bekijk dan onze vacatures Civiele Techniek.

duurzame mobiliteit civiele techniek