Process Engineers vs Project Engineers: wat is het verschil?

Leer meer over de twee verschillende functies en ontdek de grootste overeenkomsten en verschillen.

project engineer

De overeenkomsten tussen Project Engineers en Process Engineers

De rollen van Process Engineer en Project Engineer kunnen  op elkaar lijken. Zowel de Proces- als de Project Engineers zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en verbeteren van systemen. Voor beide functies reizen de engineers naar fabrieken of bouwplaatsen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden vlot verlopen. Zij gebruiken hun kundigheid om problemen op te lossen en de efficiëntie te verbeteren. Zowel de Process Engineer als Project Engineer hebben daarom probleemoplossende vaardigheden nodig. Ook hebben ze technische vaardigheden nodig om hun taken te kunnen uitvoeren. Om te werken als Process Engineer of Project Engineers heb je minstens een bachelorsdiploma engineering nodig. Na het afronden van een bacheloropleiding is het mogelijk een masteropleiding engineering te volgen. Het volgen van een masteropleiding kan helpen bij het krijgen van een meer geavanceerde functie en een hoger salaris.

Wat zijn dan de verschillen tussen deze Engineers?

Welke functie-eisen heb je nodig als Process Engineer of Project Engineer?

Veel Process Engineers hebben zich tijdens hun studie gericht op chemische techniek. Project Engineers daarentegen hebben vaak een studie civiele techniek of werktuigbouwkunde gevolgd.

Waar bestaat de werkomgeving van een Engineer uit?

Process Engineers werken meestal met productiemiddelen, waar ze toezicht houden op de productie van goederen. Ze kunnen ook werken voor bedrijven die diensten verlenen aan fabrikanten, zoals advies-of engineeringbureaus. Project Engineers werken daarentegen meestal op bouwplaatsen of houden zich bezig met de civiele techniek. Zij beheren het bouwproces van gebouwen, bruggen of andere infrastructuur en zorgen ervoor dat projecten op tijd en binnen het budget worden afgerond.

Welke technische vaardigheden heeft een Engineer nodig?

Voor Process Engineers is het handig specifieke vaardigheden te bezitten met betrekking tot het analyseren van gegevens en processen. Voor de Project Engineer zullen algemene technische vaardigheden van toegevoegde waarde zijn. Ook is het belangrijk dat je goed kan organiseren en het overzicht kan behouden.

Wie verdiend meer de Process Engineer of Project Engineer?

Process Engineers verdienen gemiddeld € 3.797 per maand, terwijl een Project Engineer een gemiddeld salaris heeft van € 3.688 per maand. Beide salarissen kunnen variëren. Het salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je voor werkt en de hoeveelheid ervaring die je hebt.

Tabel Process Engineer vs Project Engineer

Process engineer vs project engineer

Wat doet een Process Engineer

Process Engineers ontwikkelen en optimaliseren industriële processen van het begin tot het einde. Ze werken in verschillende bedrijfstakken, zoals de voedingsmiddels- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en de olie- en gasindustrie. Process Engineers analyseren de huidige systemen van een bedrijf om vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens werken zij aan het ontwerp van nieuwe processen die efficiënter en effectiever zijn. Zij ontwikkelen stroomschema’s, modellen en diagrammen om hun bevindingen visueel weer te geven. Process Engineers zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald gebied, zoals kwaliteitscontrole of veiligheid.

De werkzaamheden van een Process Engineer

Als Process Engineer kun je, je bezighouden met het produceren van nieuwe goederen. Bijvoorbeeld het  ontwerpen van nieuwe soorten plastic. Je ontwikkelt een manier om massaproductie plaats te laten vinden. Hierbij ligt de focus op het winnen van de grondstoffen. Je kiest de grondstof die het meest verantwoord is en houdt daarbij rekening met de milieueffecten. Bij de productie blijven gevaarlijke chemische afvalstoffen over. Als Engineer bedenk je een oplossing om de afvalstoffen veilig te behandelen.

“Ik ben super enthousiast over mijn nieuwe baan!”
Hugo van Herk | Werkvoorbereider
project engineer

De taken van een Process Engineer omvatten:

 • Het opzetten van protocollen en oplossingen bedenken voor problemen.
 • Het opstellen van ontwerpen voor installaties.
 • Het analyseren en ontwikkelen van processen die efficiënt, veilig en financieel effectiever kunnen.
 • Uitbrengen van rapportages.
 • Bestaande processen evalueren en verbetervoorstellen uitwerken.

Wat doet een Project Engineer

Project Engineers houden zich onder andere bezig met projecten in de civiele, mechanische en industriële techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van bruggen en andere infrastructuur. Project Engineers zijn van het begin tot het einde verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van alle aspecten van het project. Zij werken samen met andere professionals om het project op tijd en binnen het budget af te ronden. De Project Engineer is verantwoordelijk voor de voortgang van het project.

De werkzaamheden van een Project Engineer

Om te beginnen bekijkt de Project Engineer het projectvoorstel en stelt vervolgens een lijst op met de benodigde mensen en middelen. Voor de benodigdheden worden aannemers benaderd en worden er offertes aangevraagd. Op deze manier kan de Engineer de meest bekwame en voordelige benodigdheden vinden.

De taken van een Project Engineer omvatten:

 • Projectplannen maken op basis van de eisen van de klant.
 • Het opdelen van een groter project in beheersbare fases.
 • Taken delegeren aan teamleden op basis van vaardigheden.
 • Financiële en personele middelen verdelen op basis van opdrachten.
 • Toezicht houden over het project om ervoor te zorgen dat de normen en het tijdschema worden nageleefd.
 • Het controleren van werkorders.
 • Het dagelijks bijwerken van statussen van verschillende opdrachten.

Lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan als Project Engineer? Bekijk dan onze Project Engineer vacatures.