Wat is detacheren?

Detacheren houdt in dat je als tijdelijke kracht aan de slag gaat bij een bedrijf, waarbij je in dienst bent bij een detacheringorganisatie.