Projectleider VS Projectmanager: dit zijn de verschillen!

Wat is het verschil tussen een Projectleider en een Projectmanager? Dit is een vraag die vele zich afvragen. Hoewel ze vaak in dezelfde context worden genoemd, hebben ze elk hun eigen unieke rol en verantwoordelijkheden binnen een project. In deze blog gaan we dieper in op de twee functies, de overeenkomsten en natuurlijk de verschillen. Na het lezen van de blog Projectleider VS Projectmanager weet je het verschil!

Projectleider VS Projectmanager

Wat is een Projectleider?

Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van de activiteiten om het project succesvol te voltooien. Een Projectleider heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken. Een van de belangrijkste taken van een Projectleider is het opstellen van een gedetailleerd projectplan. Ze identificeren de doelstellingen van het project, bepalen de benodigde middelen, stellen een tijdschema op en definiëren mijlpalen. Het projectplan dient als een routekaart die het projectteam volgt om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast is de Projectleider verantwoordelijk voor het toewijzen van taken aan teamleden en het coördineren van hun werk. Ze zorgen ervoor dat elk teamlid begrijpt wat er van hen wordt verwacht en dat ze over de juiste middelen beschikken om hun taken uit te voeren. De Projectleider bewaakt ook de voortgang van het project en grijpt in als er vertragingen, problemen of risico’s optreden. Ze nemen maatregelen om eventuele obstakels te overwinnen en ervoor te zorgen dat het project op koers blijft.

Het belang van Projectleiders

Het succes van een project hangt grotendeels af van de Projectleider. Ze moeten effectief kunnen plannen, organiseren, leiden en communiceren. Ze moeten ook in staat zijn om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en het team te motiveren. Een goede Projectleider kan het project naar succes leiden, de gestelde doelen bereiken en de tevredenheid van de belanghebbenden waarborgen. Kortom, een Projectleider is een cruciale schakel in het projectmanagementproces. Ze hebben de verantwoordelijkheid om het project te organiseren, te coördineren en te leiden, en ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt.

Wat is een Projectmanager?

Een Projectmanager is een sleutelfiguur binnen projectmanagement. Ze zijn verantwoordelijk voor het succesvol plannen, coördineren en uitvoeren van projecten. Een Projectmanager beheert alle aspecten van een project, inclusief het beheren van mensen, middelen en processen om de gestelde doelen te bereiken. De rol van een Projectmanager is complex en omvat diverse verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste taken van een Projectmanager is het inwerken van het project. Ze identificeren de behoeften, doelstellingen en vereisten van het project en ontwikkelen een projectvoorstel om de haalbaarheid en meerwaarde ervan te beoordelen.

Daarnaast is de Projectmanager verantwoordelijk voor het beheren van het projectteam. Ze selecteren geschikte teamleden, delegeren taken en verantwoordelijkheden, en bevorderen een goede teamdynamiek. De Projectmanager faciliteert de communicatie en samenwerking tussen teamleden, zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de voortgang en eventuele wijzigingen in het project, en motiveert het team om hun beste prestaties te leveren. Een projectmanager bewaakt voortdurend de voortgang van het project. Ze monitoren de uitvoering van taken, volgen de mijlpalen en zorgen ervoor dat het project op schema ligt. Als er vertragingen, problemen of risico’s optreden, neemt de Projectmanager passende maatregelen om deze aan te pakken en ervoor te zorgen dat het project op koers blijft.

De efficiënte rol van een Projectmanager

Een effectieve Projectmanager heeft sterke leiderschapsvaardigheden en is in staat om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en risico’s te beheersen. Ze moeten ook strategisch kunnen denken, effectief kunnen communiceren en uitstekende organisatorische vaardigheden hebben. Een Projectmanager moet in staat zijn om het projectteam te motiveren, te inspireren en te leiden om gezamenlijk succes te behalen. Kortom, een Projectmanager is verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en uitvoeren van projecten. Ze beheren mensen, middelen en processen om de gestelde doelen te bereiken. Met hun leiderschap en managementvaardigheden leiden ze het project naar succes en zorgen ze voor de tevredenheid van belanghebbenden.

“Ondanks dat de twee functies erg op elkaar lijken zijn er meerdere verschillen”

De overeenkomsten tussen Projectleiders en Projectmanagers

Nu je weet wat de functies Projectleider en Projectmanager inhouden heb je waarschijnlijk al wat gelijkenissen gelezen. Toch zetten wij de belangrijkste overeenkomsten tussen een Projectleider en Projectmanager nog even voor je op een rijtje:

 • Projectdoelstellingen: Zowel Projectleiders als Projectmanagers werken aan gemeenschappelijke doelen. Ze streven naar het succesvol voltooien van projecten binnen de gestelde doelen, zoals het leveren van het gewenste eindresultaat, het behalen van de projectdoelstellingen en het voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden.
 • Projectplanning: Zowel Projectleiders als Projectmanagers zijn betrokken bij het opstellen en beheren van het projectplan. Ze identificeren de benodigde taken, mijlpalen en middelen, en stellen realistische schema’s op om het project op koers te houden.
 • Teamwerk en communicatie: Beide rollen vereisen effectieve samenwerking en communicatie met het projectteam en andere belanghebbenden. Zowel Projectleiders als Projectmanagers faciliteren de communicatie, bevorderen een goede teamdynamiek en zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de voortgang en eventuele wijzigingen in het project.
 • Risicobeheer: Zowel Projectleiders als Projectmanagers identificeren en beheren projectrisico’s. Ze nemen maatregelen om potentiële risico’s te verminderen of te elimineren en zorgen ervoor dat er een passend risicobeheer plaatsvindt gedurende het hele project.
 • Probleemoplossing: Beide zijn verantwoordelijk voor het identificeren en oplossen van problemen die zich tijdens het project kunnen voordoen. Ze analyseren de oorzaken van problemen, nemen passende maatregelen en zorgen ervoor dat het project op koers blijft.
 • Kwaliteitsborging: Zowel Projectleiders als Projectmanagers hebben oog voor kwaliteit. Ze stellen kwaliteitsnormen vast, voeren controles uit en zorgen ervoor dat het eindproduct voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen.
 • Rapportage: Beide rollen vereisen regelmatige rapportage over de voortgang van het project. Zowel Projectleiders als Projectmanagers stellen rapporten op om belanghebbenden te informeren over de voortgang, budgetstatus en andere relevante projectinformatie.

De grootste verschillen tussen Projectleiders en Projectmanagers

Ondanks dat er overeenkomsten zijn in de specifieke verantwoordelijkheden en het niveau van betrokkenheid, delen Projectleiders en Projectmanagers ook verschillen. Hier zijn enkele voorbeelden van verschillen tussen Projectleiders en Projectmanagers.

 • Verantwoordelijkheid: Over het algemeen heeft een Projectmanager een bredere verantwoordelijkheid en beheert hij het gehele project, inclusief planning, uitvoering en oplevering. Een Projectleider heeft daarentegen meestal een meer beperkte rol en is verantwoordelijk voor specifieke aspecten of taken binnen het project.
 • Leiderschap en autoriteit: Een Projectmanager heeft doorgaans meer leiderschapsverantwoordelijkheden en autoriteit. Ze nemen beslissingen, sturen het projectteam aan en hebben de bevoegdheid om veranderingen door te voeren en middelen toe te wijzen. Een Projectleider werkt meestal onder toezicht van een projectmanager en voert taken uit op basis van instructies.
 • Stakeholdermanagement: Een Projectmanager heeft vaak een grotere rol in het beheren van de relaties met belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers en andere betrokken partijen. Ze onderhouden communicatie, identificeren de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden en zorgen ervoor dat hun belangen worden behartigd. Hoewel een Projectleider ook betrokken kan zijn bij stakeholdermanagement, is dit vaak een prominentere verantwoordelijkheid van de projectmanager.
 • Budgetbeheer: Een Projectmanager heeft meestal meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid over het beheer van het projectbudget. Ze stellen het budget op, monitoren de kosten, onderhandelen over contracten en nemen beslissingen met betrekking tot financiële aspecten van het project. Een Projectleider heeft vaak een beperktere rol in budgetbeheer en voert taken uit binnen de vastgestelde budgetgrenzen.
 • Niveau van betrokkenheid: Over het algemeen is een Projectmanager meer betrokken bij strategische en organisatorische aspecten van het project, zoals het afstemmen van het project op de bedrijfsdoelstellingen en het waarborgen van de consistentie met de organisatorische normen en processen. Een Projectleider heeft meestal een meer operationele focus en richt zich op de dagelijkse uitvoering van taken en het oplossen van operationele problemen.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke rollen en verantwoordelijkheden van een Projectleider en Projectmanager kunnen variëren afhankelijk van de organisatie, de projectomvang en de branche. De verschillen tussen beide rollen kunnen dus flexibel zijn en afhangen van de context van het project.

Verschil Projectleider en Projectmanager in salaris

Het salarisverschil van een Projectleider en Projectmanager is in het begin nihil. Een medior Projectleider verdient in Nederland gemiddeld € 58.782 per jaar. Een medior Projectmanager verdient gemiddeld €457 minder, namelijk €58.325. Opvallend genoeg verandert dit wanneer de functies senior worden. Een senior Projectleider verdient jaarlijks €72.726 en een senior Projectmanager €77.738. Ruim €5.000 meer.

Projectleider VS Projectmanager

ProjectleiderProjectmanager
VerantwoordelijkheidHet opstellen van een gedetailleerd projectplanHet leiden van het projectteam
Taken
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden
 • De voortgang bewaken
 • Beslissingen nemen en het team motiveren
 • Het aansturen van het project en de daarbij horende aspecten
 • Onderhoudt relaties met belanghebbende
 • Budget beheer
Gemiddeld salaris€6.060€6.478

Aan de slag als Projectleider of Projectmanager

Projectleiders en Projectmanagers hebben functies met veel verantwoordelijkheid. Met deze verantwoordelijkheid maken zij het verschil in ieder project. Lijkt het je leuk om deze belangrijke uit te voeren? Bij Connetix hebben we een breed aanbod aan Projectleider vacatures en Projectmanager vacatures. Neem vooral een kijkje op de vacaturepagina en neem vrijblijvend contact op! Wie weet maak jij binnenkort het verschil bij een project van een van onze opdrachtgevers.