Civiele techniek - 9 oktober 22

De letterlijke vertaling van civiele techniek is burgerlijke techniek. De oorsprong van de civiele techniek komt uit de burgerlijke variant van de militaire techniek. Zij hielden zich vroeger bezig met technieken die over de mobiliteit en bereikbaarheid gingen zoals onder andere het bouwen van wegen en bruggen. Tegenwoordig houdt de civiele techniek zich daarmee bezig.

Het doel van civiele techniek

Civiele techniek is een wetenschap gericht op het ontwerpen, onderhouden en het aanleggen van openbare werken, die vastzitten aan de grond, met als doel de bereikbaarheid en mobiliteit van de leefomgeving van bedrijven en de bevolking bevorderen. Als civiele ingenieur denk jij aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Een goed ingerichte infrastructuur is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste zijn de sectoren logistiek en transport belangrijk voor de Nederlandse economie. Daarnaast is het belangrijk dat mensen gemakkelijk hun werk, school, winkels en thuis kunnen bereiken. Ook voor de hulpdiensten brandweer, politie en ambulance is de bereikbaarheid erg belangrijk. Voor de bereikbaarheid zijn goed ontwikkelde (spoor)wegen en waterwegen van belang.

Civiele techniek bestaat uit;

  • Het wegennet, denk hierbij aan spoorwegen, autowegen, fietspadden, voetpaden een ook verkeerslichten;
  • Alle objecten die verbonden zijn aan wegen zoals viaducten, bruggen en tunnels;
  • Waterwegen, hierbij kan gedacht worden aan kanalen, rivieren, havens, kades en dijken;
  • Ook de groenvoorzieningen en de natuurgebieden aansluitend op wegen, zoals de bermen behoort tot civiele techniek.

De specialismes binnen de civiele techniek

De civiele techniek is een brede sector en kan worden onder verdeeld in verschillende specialismes waaronder; aangepaste civiele techniek, droge civiele techniek, en natte civiele techniek. Welke functie het beste bij jou past is afhankelijk van jouw interesses en competenties. Zo past de functie ontwerper het beste bij een creatief persoon. Terwijl de functie calculator goed past bij iemand die nauwkeurig werkt en goed kan rekenen. Bij de functie werkvoorbereider en projectcoördinator moet je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben.

De functie binnen de civiele techniek zijn divers,   denk hierbij aan de functies: werkvoorbereider, calculator, ontwerper, tekenaar, projectcoördinator en uitvoerder.

Momenteel is er een groot tekort aan professionals met een civieltechnische achtergrond, daarom zijn de baankansen in de civiele techniek hoog. Wil jij meer weten over jou kansen in de arbeidsmarkt bekijk dan hier de blog kansen starterspositie in de civiele techniek. Of zoek jij juist een baan in de civiele techniek bekijk dan hier onze vacatures in de civiele techniek.