Civiele techniek - 18 oktober 22

Een onderdeel van de civiele techniek is het ontwerpen, demonstreren en bouwen van wegen, stuwen en bruggen. Dit wordt ook wel de circulariteit genoemd. Het is van belang dat duurzaam om wordt gegaan met het materiaal, zodat wordt bijgedragen aan het verminderen van broeikasgassen.

De bruggen in Nederland

Komende jaren zijn veel bruggen toe aan grondig onderhoud of vervanging. Om dat zo milieuvriendelijk mogelijk te doen wordt er onderzoek gedaan naar het meest geschikte model voor de circulatie. Op de hele wereld heeft geen een land zoveel bruggen op één vierkante kilometer als Nederland. Rijkswaterstaat beheert ruim duizend bruggen. Kort na de tweede wereldoorlog is er in Nederland veel infrastructuur aangelegd. Naar verwachting zouden stalen of betonnen bruggen 100 jaar meegaan, maar doordat het verkeer intensiever wordt is er eerder onderhoud nodig. In sommige gevallen moeten bruggen helemaal worden vervangen.

De toegevoegde waarde van een goede infrastructuur

Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat mensen gemakkelijk alle locaties kunnen bereiken. Door het bouwen van bruggen kan de reistijd verkort worden en dat is goed voor de economie. Locatie die omgeven zijn door water kunnen economisch opbloeien door bruggen aan te leggen. Aangezien een derde van Nederland onder de zeespiegel ligt is het niet zo gek dat wij koploper zijn als het gaat om circulariteit.

De civiele techniek werkt aan milieuvriendelijke constructies

Door bruggen circulair te bouwen en minder gebruik te maken van staal en beton verminderd de CO2 uitstoot. Daarnaast vraagt het recyclen van onderdelen van oude bruggen om veel energie, doordat het materiaal van elkaar gescheiden moet worden en het vermalen moet worden voordat het hergebruikt kan worden. Om de circulariteit milieuvriendelijker te maken houdt de civiele techniek zich bezig met het efficiënt hergebruiken van brug onderdelen bij nieuwe constructies.

Hergebruiken van functie

Het veranderen of hergebruiken van functionaliteit is een revolutionaire ontwikkeling. Het gebeurd steeds vaker om je heen denk hierbij aan gebouwen die een nieuwe functie krijgen. Bijvoorbeeld een fabriek die gaat functioneren als een restaurant. Dit gebeurd ook bij de infrastructuur, bruggen die de intensiviteit van het verkeer niet meer kunnen dragen kunnen anders worden ingericht. Het zou bijvoorbeeld een brug voor fietsers en voetgangers kunnen worden. Rebuild is een andere mogelijkheid. Rebuild houdt in dat onderdelen van een brug die overbodig zijn voor een andere brug worden gebruikt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van rebuild is het van belang dat bruggen slim ontworpen en modulair gebouwd worden, zodat de brug onderdelen als een legoblokjes in en uit elkaar gehaald kunnen worden.

De civiele techniek brengt alle bruggen in kaart door middel van kunstmatige intelligentie

De civiele techniek wil alle bruggen in kaart brengen en deze bestuderen. Echter is dit wel een flinke uitdaging omdat Nederland duizenden bruggen telt. Vandaar dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Aan de hand van drones en sensoren kunnen alle bruggen bestudeerd worden. Zo wordt data verzameld over de leeftijd, de structuur en het materiaal van een brug. Deze informatie kan gebruikt worden om de bruggen met elkaar te vergelijken en zo kunnen alle bruggen circulariteitslabel krijgen. Zo’n circulariteitslabel is vergelijkbaar aan een energielabel. Door de circulariteitslabel te integreren wordt het aanleggen, onderhouden en demonteren gemakkelijker.

Voor optimale circulariteit is samenwerking nodig tussen de mensen die de brug onderhoud en de mensen die betrokken zijn bij de nieuwbouw. Hierdoor kunnen onderdelen van bruggen efficiënt worden gedemonteerd en hergebruikt.

Vind jij de bouw van bruggen en andere infrastructuur waaronder spoorwegen en autowegen interessant? Bekijk dan hier onze vacatures.